Boys Varsity Basketball, Girls Varsity Basketball · Macon Vs. Upperman – 2/7/19